Reklamacija

Nezadovoljni ste našom uslugom? Niste primili robu koju ste naručili ili ste primili robu s greškom? Obratite nam se s povjerenjem pismenim putem, na mail na info@annona.hr
ili putem pošte na adresu:
Annona trgovina d.o.o., Gundulićeva 25, 10 000 Zagreb
s naznakom „Internet trgovina Annona“.

Vašu ćemo reklamaciju riješiti u najkraćem mogućem roku, a uslugu kojom ste nezadovoljni ćemo pokušati unaprijediti i poboljšati na vaše zadovoljstvo.

REKLAMACIJE I POVRAT ROBE

Kao Kupac imate pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u slijedećim slučajevima:

  • ukoliko smo Vam isporučili robu koju niste naručili (npr. pogrešan proizvod);
  • ukoliko smo Vam isporučili robu kojoj je već istekao rok trajanja;
  • ukoliko smo Vam isporučili robu s greškom ili oštećenjem koja nisu nastala u transportu.

Molimo vas da nam prilikom reklamacije pošaljete broj narudžbe i što detaljniji opis nedostatka na predmetnom proizvodu.  Ukoliko utvrdimo da je Vaš prigovor opravdan, imate pravo na raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu za ispravni, neoštećeni i valjani proizvod.

U kojim slučajevima nemate pravo na povrat proizvoda?

  1. Proizvodu je istekao rok trajanja, a isporučen je s važećim rokom trajanja;
  2. Otvoren proizvod valjanog roka trajanja, koji je ispravan i zdravstveno sukladan.

PRAVO KUPCA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ugovor sklopljen prilikom kupnje proizvoda je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda koji vrijedi do isporuke proizvoda od strane Annona internet trgovine te izvršenog plaćanja s vaše strane, u slučaju da prije toga nije raskinut.

Sukladno Zakona o zaštiti potrošača, svaki ugovor sklopljen putem daljinske komunikacije (internetska trgovina) možete raskinuti ne navodeći razloge za to, u roku od 14 radnih dana, od dana kada ste primili proizvode. Ne morate navesti razlog za raskid ugovora, ali nas morate unutar tog roka obavijestiti o raskidu ugovora putem obrasca za jednostrani raskid ugovora poslanog:

– poštom na adresu: Annona trgovina d.o.o., Gundulićeva 25, 10 000 Zagreb s naznakom „Internet trgovina Annona“,

– elektroničkom poštom na: info@annona.hr

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku.

U slučaju jednostranog raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Nakon što primimo Vašu izjavu (obrazac), obavijestit ćemo Vas o primitku izjave o raskidu, a povrat plaćenog ćemo izvršiti nakon što nam roba bude vraćena (najkasnije 14 dana od dana kada ste nas obavijestili o svojoj odluci o raskidu ugovora).

Kupac je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Stoga, proizvodi koje vraćate moraju biti u dobrom stanju, neotvoreni, nekorišteni i u originalnoj ambalaži. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana, smatra se da niste ispunili svoju obavezu povrata robe te Vam nismo dužni izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti već se može raditi procjena umanjenja vrijednosti proizvoda.

Izravne troškove povrata robe kupac je obavezan snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora (u roku od 14 dana od kada je uputio izjavu o odluci za raskidom ugovora).

Kada nemate pravo na jednostrani raskid ugovora?

Nemate pravo na jednostrani raskid ugovora ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe (svježa hrana, lako pokvarljiva hrana s mikrobiološkog gledišta i sl.).

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći u Zakonu o zaštiti potrošača.